Agremente tehnice

Elaborare Agrement Tehnic Nou

Pentru elaboararea unui Agrement Tehnic nou se va respecta ORDINUL 435 din 31.03.2021, emis de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Este important să aveți o listă de lucrări executate, cu aprecierea favorabilă a beneficiarilor, încercări de laborator, fișe tehnice etc.

Minimul de documentație tehnică, care trebuie prezentată cu cererea se regăsește în extrasul de mai jos (a se vedea ORDINUL 435 din 31.03.2021, emis de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației).

dosar preliminar

Dosarul preliminar trebuie întocmit de către solicitant şi va cuprinde în principal, în funcţie de etapa solicitării:

  1. cererea pentru AT; aici
  2. acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât reprezentantul său autorizat;
  3. descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba română);
  4. pentru produsele provenite din import, lista utilizărilor anterioare semnificative (cu indicarea anului în care s-a aplicat);
  5. documentele tehnice de referinţă;
  6. informaţii privind stadiul de implementare a sistemului de management al calităţii (SMC) şi/sau a sistemului de control al producţiei la producător;
  7. avize tehnice la zi obţinute în alte ţări sau reglementări tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în ţara de origine;
  8. agremente tehnice anterioare (în cazul solicitărilor de prelungire) aici
  9. procesul verbal de omologare internă pentru produsele fabricate în Romania;
  10. avize în conformitate cu reglementările în vigoare (după caz).

Dosarul tehnic preliminar face parte integrantă din dosarul tehnic al AT.

Utile


Certificat

agremente tehnice

Detalii

Teste

și încercări de laborator

Detalii

Cerere

Agrement Tehnic

Detalii

Cerere prelungire

Agrement tehnic

Detalii