Organizare și Funcționare

Structura organizatorică a CESTRIN, a cărei reprezentare grafică este redată în organigrama anexată aici, este o structură ierarhică în care sunt stabilite nivelurile de conducere și legăturile funcționale și organizatorice ale conducerii unității cu compartimentele de specialitate și cu compartimentele funcționale ( 5 Direcții, 4 Departamente, 1 Secție, 1 Unitate de Implementare a Proiectului, 12 Servicii, 16 Birouri, 10 Profile, 18 Compartimente ) din componența acesteia.

Echipa noastră


DIRECȚIA

ECONOMICĂDetalii

DIRECȚIA

PRELUCRARE CONTRAVENȚIIDetalii

DIRECȚIA

INGINERIE ȘI STUDII DE TEREN


Detalii

DIRECȚIA

TEHNICĂDetalii

DIRECȚIA

LABORATOR DRUMURIDetalii

COMPARTIMENTE

SUPORTDetalii