Biroul Resurse Umane

Atribuții

 • Planificarea, organizarea și coordonarea managementului resurselor și a strategiei în domeniul resurselor umane la CESTRIN;
 • Estimarea necesarului de resurse umane, organizarea și coordonarea recrutării și selecției de personal la CESTRIN;
 • Gestionarea dosarului personal al salariaților pentru personalul CESTRIN;
 • Introducerea datelor în aplicația națională REVISAL;
 • Elaborarea și administrarea statului de funcții și situației nominale a personalului pentru CESTRIN;
 • Elaborarea și administrarea evidențelor operative și situațiilor în legătură cu personalul CESTRIN;
 • Gestionarea documentației necesare negocierii/renegocierii drepturilor salariale ale personalului din CESTRIN, ca urmare a negocierii contractului colectiv de muncă.
 • Propunerea Planului anual și organizarea pregătirii profesionale a salariaților din CESTRIN;
 • Organizarea evaluării performanțelor profesionale individuale pentru salariații CESTRIN;
 • Organizarea programării concediilor de odihnă pentru personalul CESTRIN;
 • Gestionarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pentru personalul de conducere al CESTRIN;
 • Emiterea și gestionarea documentelor specifice activității, referitoare la:
  • suspendarea, modificarea, încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților CESTRIN;
  • numirea/revocarea personalului de conducere CESTRIN;
  • delegarea și detașarea personalului CESTRIN;
  • propunerea de modificare a structurii organizatorice a CESTRIN și a numirii în funcții de conducere, în vederea obținerii aprobării;
  • modificarea structurii organizatorice ca urmare a hotărârilor CA și AGA;
  • concedierea individuală/colectivă la CESTRIN;
  • promovarea pe funcţie a personalului angajat la CESTRIN.
 • Emiterea și gestionarea deciziilor pentru constituirea comisiilor de cercetare disciplinară prealabilă pentru salariații CESTRIN, a deciziilor de sancționare pentru salariații sanctionați disciplinar, precum și a deciziilor de reintegrare în baza hotărârilor judecătorești;
 • Coordonarea, îndrumarea și controlul managementul resurselor umane la structurile CESTRIN;
 • Aducerea la cunoștința salariaților actuali sau care se vor încadra a Regulamentului Intern si a prezentului Regulament de Organizare si Funcționare;
 • Gestionarea solicitărilor privind angajarea, promovarea, alte modificări în legătură cu personalul CESTRIN.