Activitate CESTRIN

În calitatea sa de organism de strategie şi dezvoltare tehnică a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) are rolul principal de a furniza, pe baza propriilor studii, Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră din România ( C.N.A.I.R. ), subunităților sale, precum și tuturor unităților implicate în administrarea și exploatarea drumurilor publice din România, asistenţa tehnică necesară reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere, precum și conceperii, asimilării și implementării de tehnologii inovative în sectorul rutier.

În acest scop, CESTRIN, prin propriile studii, a reușit să își formeze o capacitate de expertiză tehnică importantă în domeniul rutier, această capacitate raportându-se la toate domeniile aferente acestui sector și anume: dimensionarea structurilor rutiere, evaluarea calității materialelor de construcții, elaborarea și implementarea de noi tehnologii pentru construcția și întreținerea drumurilor, investigarea stării tehnice din administrarea C.N.A.I.R..

Obiective

Obiectivele reprezintă prima componentă operaţională a strategiei şi se bazează pe misiunea CESTRIN, stabilită pe baza analizei interne şi externe a organizaţiei precum şi a mediului în care aceasta există şi îşi desfăşoară activitatea:

 • Activități de analize, testări, investigații, inspecţii, monitorizări, inginerie și consultanță tehnică pentru proiectarea, cercetarea, expertizarea, verificarea periodică a stării drumurilor, autostrăzilor, podurilor, viaductelor și a pasajelor rutiere, precum și a lucrărilor de construcție aferente acestor categorii;
 • Elaborarea de studii și asistență tehnică în aplicarea sistemului PMS (Pavement Management System) si BMS (Bridge Management System) la C.N.A.I.R. și Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri 1-8;
 • Efectuarea de investigații de laborator, de teren și asistență tehnică la C.N.A.I.R. Central si DRDP 1-8 privind problemele de siguranța circulației rutiere, marcaje, indicatoare de semnalizare;
 • Evaluarea performanțelor tehnice ale materialelor, tehnologiilor și echipamentelor noi utilizate în construcția rutieră și elaborarea documentațiilor de Agrement Tehnic prin Grupa specializată nr. 7 - Drumuri, Poduri Rutiere, Porturi și Aeroporturi și în colaborare cu Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții;
 • Conceperea, implementarea și mentenanța unui sistem optimizat de administrare a drumurilor PMS (Pavement Management System) şi a podurilor rutiere (BMS - Bridge Management System);
 • Întreținerea, verificarea și extinderea rețelei de contori și a celei de teletransmisie date de trafic de la contorii tip clasificator sau clasificator cu cântărire dinamică din mers ADR 3000, ADR 2000 Plus şi SABRE;
 • Coordonarea activității de efectuare a recensămintelor de circulație şi a anchetelor origine-destinaţie, prelucrarea şi gestionarea datelor de trafic rezultate prin diferite mijloace de investigare (recensământ de circulaţie, înregistrări automate de circulaţie);
 • Elaborarea studiilor, rapoartelor şi sintezelor de trafic, asigurarea asistenței tehnice prestatorilor ce utilizează modelul național de transport, emiterea punctelor de vedere de specialitate referitoare la studiile de trafic aferente contractelor aflate în derulare, conform solicitărilor;
 • Activități de monitorizare, expertiză tehnică, cercetare, prognozarea și dezvoltarea programelor informatice pentru siguranța traficului rutier;
 • Elaborarea, dezvoltarea și exploatarea sistemelor informatice în domeniul rutier;
 • Activități de consultanță în domeniul tehnologiei informației, realizare de softuri de gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul din dotare, prelucrarea datelor și administrarea de portaluri web;
 • Coordonarea activităților informatice pe ansamblul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri 1-8;
 • Administrarea, actualizarea și dezvoltarea Modelului Național de Transport ce stă la baza elaborării strategiei de dezvoltare a rețelei rutiere și realizarea studiilor de trafic pentru proiectele de infrastructură rutieră cu finanțare din fonduri europene sau alte surse de finanțare;
 • Verificarea din punct de vedere tehnic şi/sau furnizarea de informații pentru elaborarea documentațiilor (Studiilor de Trafic, Studii Geotehnice, Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice de Execuție, Caiete de Sarcini, etc.) pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene sau alte surse de finanțare;
 • Verificarea și/sau identificarea situației din teren pentru traseele de infrastructură noi, cu ajutorul dronelor prin realizarea filmărilor sau a ortofotoplanurilor;
 • Urmărirea progresului lucrărilor pentru lucrările de infrastructură și/sau urmărirea zonelor cu probleme (alunecări de teren, tasări, etc.) cu ajutorul modelelor 3D;
 • Elaborarea de aplicații GIS și/sau realizarea de hărți în domeniul infrastructurii rutiere;
 • Procesarea și constatarea contravențiilor în baza O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din România, întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor;
 • Activitatea de back-office și activitatea juridică ce rezultă din constatarea și sancționarea contravențiilor în legătură cu obligația de a circula cu rovinietă valabilă, respectiv peaj valabil;

Principii

Profesionalism: Ca parte a C.N.A.I.R., aplicăm cele mai înalte standarde de excelenţă, integritate şi respect în mediul de lucru.

Lucrul în echipă: Ne susţinem şi ne completăm unul pe celălalt, respectăm diferenţele dintre oameni, ideile lor şi lucrăm împreună în maniera C.N.A.I.R.

Orientarea către client: Încercăm să înţelegem şi să atingem nevoile clienţilor şi ale C.N.A.I.R. şi să răspundem prin servicii de calitate, inovaţie şi creativitate. Suntem specializaţi să asigurăm rezultate care să conteze.

Flexibilitate: Răspundem rapid la semnalele venite din mediul intern şi extern.

Transparenţă: Furnizăm la timp informaţia obiectivă şi corectă despre activitatea noastră.

Neutralitate politică: Realizăm politici bazate pe analiză tehnică şi economică fără implicarea altor interese, concomitent cu cooperarea cu instituţiile statului alese democratic.

Eficienţă: Utilizăm optim resursele în vederea atingerii efectului maxim.

Răspundere publică: În centrul politicii noastre stă interesul public.

Utile


Codul de comportament etic CESTRIN


Detalii

Regulamentul de Organizare și Funcționare CESTRIN

Detalii

Organigrama CESTRINDetalii